Zapytaj o cenę
FB Instagram
Kontakt
Masz pytania? Potrzebujesz wyceny?
Skontaktuj się z Nami.

Menu

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych oraz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, przedstawiamy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRAFEA Radosław Sosna z siedzibą w Rogowie (44-362) przy ul. Klonowej 11.
 2. Podanie przez osobę zamawiającą jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do wykonania zlecenia.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przygotowania ofert, realizacji zamówień, wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz celach marketingowych.
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów marketingowych oraz wynikających z przepisów prawno-podatkowych.
 5. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:
  • upoważnionym przez nas osobom oraz podmiotom, które będą przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy,
  • innym podmiotom np. firmom transportowym, kancelariom prawnym, ubezpieczycielom,
  • podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

W kwestiach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami używając adresu e-mail: info@grafea.pl

 


Nasze realizacje: